Okres gwarancji

Każdy produkt marki DuraTec posiada 24 miesięczną gwarancję na konstrukcje oraz elektronikę.

Warunki korzystania z gwarancji

Głównym warunkiem korzystania z gwarancji jest stosowanie się do zaleceń i przeciwwskazań zawartych w karcie gwarancyjnej każdego produktu. Zabrania się między innymi modyfikacji produktu oraz stosowania podzespołów innych niż zakupione u producenta.

Rreklamacje

Firma DuraTec zobowiązuje się do naprawy każdej usterki w ciągu 10 dni roboczych. Koszt dostawy sprzętu pokrywa użytkownik, wysyłka zwrotna nastąpi na koszt producenta pod warunkiem, że naprawa znajduje się w zakresie reklamacji opisanej w zasadach gwarancji instrukcji obsługi.

Menu